Maliyyə və vergi

Vergi məsləhətçiliyi xidmətlərimiz, müştərilərimizin doğru zamanda doğru qərarlar alaraq vergi problemlərinin təhlil edilməsinə yönəlib.vergi planlaması, vergi qanunvericiliyinə və i̇kiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair beynəlxalq sazişlərə əsaslanaraq həyata keçirilir.müəssisələr- strateji inkişaf, qanunvericiliyə uyğunlaşma risklərinin idarə edilməsi və iş planının yerinə yetirilməsi proseslərinə hədəflənərkən , vergi qanunvericiliyinin tələblərinin icra edilməsini və optimal vergi siyasətinin hazırlanmasını "2x2 consulti̇ng" mmc -nin təcrübəli, peşakar əməkdaşlarına həvalə edərək maliyyə mexanizminin idarə edilməsinə tam əmin ola bilərsiniz.