Hüquq xidmətləri

HÜQUQ XİDMƏTLƏRİ

Bu gün fiziki şəxslər və təsərrüfat subyektləri müxtəlif hüquqi çətinliklərlər üzləşirlər. bu tip məsələlər zamanında müdaxilə edilmədikdə gələcəkdə maddi və mənəvi ziyanlara səbəb olur. i̇xtisaslı kadrlarımız tərəfindən göstərilən qanuni önləyici hüquqi tədbirlər çərçivəsində hüquqi məsləhət xidmətlərimiz fiziki və hüquqi şəxslər üçün ümumiyyətlə faydalı olacaqdır və gələcəkdə yarana biləcək hüquqi problemlərə daha əvvəl tədbir almaq imkanı yaradacaqdır.


Vergilərin, maliyyə sanksiyalarının, faizlərin düzgün hesablanmamasının məhkəmələrdə mübahisələndirilməsi üçün iddia ərizələrinin hazırlanması, məhkəməyə təqdim edilməsi;

 

Məhkəmələrdə nümayəndəlik 

   Vəkil xidmətləri 

   Etirazlar 

   Hüquqi xidmətlər 

   Vergi uçotu 

   Daimi nümayəndəliklər 

   Onlayn qeydiyyat 

   Müəssisənin ləğvi xidməti 

   Müqavilə hüququ 

   Vergi yoxlamaları 

   Məsləhətlərin verilməsi