Mühasibatlıq xidməti

Hazırda şirkətlərin maliyyə qeydlərində şəffaflıq tələbi artır, mühasibat əməliyyatlarının daha zamanlı və fəal şəkildə nəticələnməsi gözlənir, ehtiyac duyulan biliyə doğru və sürətli üsullar ilə çatmaq ehtiyacı yaranır. bu çərçivədə vermiş olduğu xidmətlər ilə yanınızdayıq. bundan əlavə, şirkətdə mövcud olan əlverişsiz uçotun bərpası üçün xidmət çərçivəsini müəyyənləşdirməklə müntəzəm vergi yoxlamaları aparılır və vergi cəzalarına səbəb ola biləcək mühasibat səhvləri aradan qaldırılır. həmçinin, e-mail ünvanınız və digər vasitələrlə , mühasibat proseduralarına və vergi və əmək məcəlləsinə dair son dəyişikliklər müntəzəm olaraq məlumat veriləcəkdir. eyni zamanda bütün mühasibat və siyahıya alma ehtiyacları üzrə texniki bilik dəstəyi, təcrübə və peşəkar bacarıqları ilə sizin hər zaman yanınızda olacaq mütəxəssis komandamızın nəzarətində güvən altında olacaqdır.